ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ